Komunikacja tekstowa z kierowcami


Wysyłanie wiadomości SMS do kierowców jest bezpłatne

Zarządzanie flotą pojazdów to często konieczność wymiany informacji tekstowej z kierowcami i innymi pracownikami w terenie. System monitoringu GPS pozwala na taką komuikację bezpośrednio z systemu. Jest ona całkowicie bezpłatna i nielimitowana. Nie potrzeba w tym celu instalować specjalnych i drogich terminali tekstowych. Nasz program wykorzystuje do tego telefon komórkowy kierowcy. Poniższy artykuł opisuje działanie tej funkcji.


Aby skorzystać z tej funkcji należy:
- Dopisać kontakt telefoniczny do bazy
- Przydzielić kontakt do kierowcy
- Przydzielić kierowcę do pojazdu


Opiszemy teraz kolejne fazy tej konfiguracji w taki sposób, aby każdy użytkownik naszego programu do monitorowania pojazdów wiedział jak to zrobić.

Dopisanie kontaktu telefonicznego do bazy

W pierwszej kolejności należy wprowadzić dane kontaktowe osoby, z którą będziemy wymieniać wiadomości tekstowe. W tym celu należy:
Zalogować się w systemie:

Menu > Obiekty > Kontakty > Lista kontaktów

dymek postój
lista kontaktów

Tu znajduje się miejsce z listą kontaktów. Należy kliknąć na link "Dodaj nowy kontakt" i dopisać dane. Należy w tym momencie zwrócić uwagę na format numeru telefonu. Musi on zaczynać się od znaków "+48". Tylko taki numer jest traktowany przez system za prawidłowy.

dymek postój
dodawanie nowego kontaktu

Przydzielenie kontaktu do kierowcy, a kierowcy do pojazdu

Aby program rozumiał gdzie ma wysłać SMS-a należy przydzielić kontakt do kierowcy. Następnie należy przypisać kierowcę do pojazdu. Aby to zrobić proszę zapoznać się z tym artykułem, który opisuje jak można to zrobić. Po tych zabiegach konfiguracyjnych można już wysyłać SMS-y do kierowców. Możliwe jest to bezpośrednio z listy kierowców lub z dowolnej listy, na której znajduje się ikona komunikacji SMS.
Kliknięcie ikony komunikacji SMS powoduje otrwarcie okna komunikacyjnego. To okno zawiera historię komunikacji SMS z kierowcą w kolejności od najmłodszej. Okno komunikacyjne odświeża się samo co 10 sekund lub można wykonać to ręcznie odpowiednią ikoną na pasku.

okno komunikacji SMS

okno komunikacji SMS

Obrazek powyżej pokazuje takie okno komunikacyjne. Mamy tam wszystkie wiadomości wysyłane i odbierane. Nasz program do monitoringu GPS posługuje się własną bramką SMS i specjalnym oprogramowaniem do niej. Dzięki temu kierowca może w odpowiedzi na otrzymanego SMS-a z naszego systemu wysłać wiadomość na numer naszej bramki SMS. Wiadomość zostanie odebrana i dostarczona do okienka komunikacyjnego. Jest to więc program do komunikacji tekstowej w obie strony. Nie pobieramy od wysłanych SMS-ów dodatkowych opłat. Nie ma też limitów w ilości wysłanych wiadomości.