Zrzuty ekranów


Grafiki pokazujące wybrane funkcje monitoringu pojazdówTrasa przejazdu z wykresem prędkości

Mapka pokazująca trasę pojazdu z zaznaczonymi postojami. Pod mapą znajduje się wykres prędkości samochodu na poszczególnych odcinkach drogi. Zaznaczone są odpowiednio prędkości do 50km/h, od 50 do 90 km/h i powyżej 90 km/h.
powiększSzczegółowa trasa przejazdu

Ta mapa pokazuje szczegółowo jakie dane zostały przekazane na serwer. Na mapie pokazana jest trasa pojazdu i wszystkie punkty pomiarowe. Pod spodem mamy natomiast listę wszystkich punktów pomiarowych jakie przesłał lokalizator zainstalowany w samochodzie na serwer.
powiększAktywność pojazdu - raport

Zestawienie aktywności pojazdu w określonych godzinach. Dzięki temu widokowi możemy w sposób zwarty przygotować raport na temat tras jakie przebył pojazd w zadanym okresie czasu. Raporty można zapisać w formie plików Word-a i Excel-a, a następnie poddać je dalszej edycji.
powiększKonfiguracja podstawowych danych

Ekran pokazuje stronę na jakiej konfigruje się lokalizator GPS zainstalowany w samochodzie. Możemy ustawić okresy w jakich przesyła dane i w jakich pozostaje nieaktywny. Tu też ustawiamy zakres czasowy w jakim monitoing pojazdów ma wysłać alarm o ruchu pojazdu.
powiększAnaliza techniki jazdy - EkoDriving

Funkcja analizująca technikę jazdy kierowcy. Na wykresie pod mapą mamy zobrazowane dane o prędkości pojazdu, obrotach silnika oraz wychyleniu pedału gazu. Analiza tych danych pozwala na określenie, czy kierowca jeździ w sposób ekonomiczny.
powiększ


Analiza trasy przejazdu i poziomu paliwa

Można w łatwy sposób analizować poziom paliwa w zbiorniku pojzdu. Lokalizator odczytuje dane z szyny CAN pojazdu lub z zainstalowanych sond paliwa i przekazuje na serwer. Dzięki temu można prześledzić dokładnie jego poziom w zbiorniku. Widać też gdzie i kiedy pojazd był zatankowany i ewentualnie gdzie spuszczano paliwo.
powiększ


Dokładna analiza poziomu paliwa

Duży i czytelny wykres pozwala na dokładną i szczegółową analizę poziomu paliwa w czasie. Dzięki temu można wykryć bez problemu wszelkie nieprawidłowości w gospodarowaniu paliwem przez kierowcę.
powiększAlerty poziomu paliwa w zbiornikach

W prosty sposób można zdefiniować alerty paliwowe. Dzięki nim osoba odpowiedzialna za flotę pojazdów otrzyma SMS-em lub e-mailem informację o tym, że w baku pojazdu zmienia się gwałtownie poziom paliwa. Może to oznaczać, że pojazd jest tankowany lub ktoś spuszcza paliwo. Alerty można ustawić tak aby reagowały tylko na jedną z tych sytuacji.
powiększPunkty zdefiniowane

Punkty zdefiniowane (POI) dają możliwość dla uporządkowania danych terenowych. W ten sposób można nanieść na mapię i do bazy danych infomację o kotnrahentach czy oddziałach firmy. Pozwoli to w lepszy sposób planować trasę przejazdu pracowników.
powiększPrzekroczenia prędkości

W łatwy sposób można zdefiniować maksymalna prędkość jakiej nie powinien przekraczać dany pojazd. W przypadku gdyby jednak nastąpiło złamanie tej zasady system zarejestruje taką sytuację. Będzie można na mapie prześledzić wszystkie takie sytuacje i dokładnie wskazać kierowcy gdzie i kiedy miały miejsce. Ta funkcja podnosi bezpieczeństwo pracowników i samych pojazdów.
powiększEwidencja faktur paliwowych

System monitoringu prowadzi ewidencję faktur paliwowych. W pokazany sposób można wprowadzać infomacje o ilości zatankowanego paliwa oraz miejscu tankowania. Dzięki temu w okresach pomiędzy tankowaniami można dokładnie rozliczyć ilość spalonego paliwa i wykryć wszelkie nieprawidłowości. Tworzone są odpowiednie raporty pozwalające na porównanie ilości zużytego paliwa z normami dla danego pojazdu.
powiększPomiar temperatury

Po umieszczeniu czujnika temperatury w przestrzeni ładunkowej można kontrolować jej poziom. Dzięki temu łatwo można stwierdzić kiedy były otwierane drzwi do ładowni i czy warunki transportu towarów były zgodne z normami. Wszelkie odchylenia można zlokalizować w czasie i przestrzeni na mapie cyfrowej.
powiększPomiar temperatury - szczegóły

W przypadku pojawienia się wątpliwości co do prawidłowego poziomu temperatury, system udostępnia dokładny wykres jego poziomu z oznaczeniami punktów pomiarowych. Pozwala to w prosty sposób zlokalizować problem.
powiększDefiniowanie obszarów na mapie

Zastosowana w systemie mapa pozwala na łatwe definiowanie obszarów o dowolnym kształcie. Tak zdefiniowane strefy pozwalają na śledzenie pojazdu na wiele sposobów. Pozwalają też na budowanie raportów pokazujących co dany pojazd robił w wyznaczonym obszarze. Zdefiniować też można alerty, które wysyłają SMS lub e-mail z informacją gdy pojazd np. wjedzie w żądany obszar.
powiększRaport aktywności w strefach

Program generuje raport pozwalający na analizę aktywności pojazdu w zdefiniowanych strefach. Dzięki temu ułatwione jest analizowanie czasu pracy pracownika, ponieważ można się skupić tylko na interesujących nas obszarach.
powiększpTrax - Pozycje pojazdów

Dzięki nowej aplikacji na smartfony pTrax mamy możliwość szybkiego i skutecznego podglądu pozycji wybranych lub wszystkich pojazdów.
powiększpTrax - Przejechane trasy

Aplikacji na smartfony pTrax pozwala na wygenerowanie podglądu wybranych pozycji pojazdów w czasie.
powiększpTrax - Trasy i postoje

Aplikacji na smartfony pTrax pozwala zobaczyć konkretne trasy i miejsca postojów obiektów.
powiększpTrax - Dzienne przebiegi

Aplikacji na smartfony pTrax daje możliwość prześledzenia dziennych przebiegów pojazdów.
powiększ