Przydzielanie kierowców do samochodów


Jak zarządzać kierowcami i ich pojazdami we flocie

Prawidłowo zarządzana flota pojazdów to nie tylko samochody. To też kierowcy którzy się nimi poruszają. Aby prawidłowo zarządzać flotą pojazdów przy pomocy monitoringu GPS należy dokonać przydziału kierowców do pojazdów w systemie. To pozwoli na lepszą identyfikację problemów i łatwiejsze ustalenie osób odpowiedzialnych za konkretne czynności dotyczące pojazdu. Niniejszy artykuł pokazuje jak to zrobić.


W pierwszej kolejności należy wprowadzić dane kierowców do naszej bazy danych:
Zalogować się w systemie:
Menu > Obiekty > Kierowcy > Lista kierowców
W tym miejscu prowadzona jest baza danych wszystkich kierowców w firmie.

menu -lista kierowców

Po przejściu do strony listy kierowców widzimy pojawiające się miejsce na nową listę lub samą listę. Aby dodać pierwszego kierowcę należy nacisnąć link "Dodaj nowego kierowcę (pracownika)". Po wykonaniu tej czynności otwiera się formatka pozwalająca na wpis nowych danych.
formatka zawiera:
- Imię
- Nazwisko
- e-mail
- Przypisany kontakt
Należy uzupełnić dane.

menu -lista kierowców

Dane wpisywnane w tym miejscu będą wyświetlane na listach pojazdów w innych miejscach systemu. Jest to bardzo pomocna funkcja bo widoczne są nie tylko pojazdy ale też kierowcy odpowiedzialni za nie. To pozwala na łatwiejsze zarządzanie naszą flotą pojazdów.
Komentarza wymaga pozycja "Przypisany kontakt". Tu w liście rozwijanej widzimy tylko te kontakty, które są numerami telefonów. Tylko taki kontakt można tu zapisać. Powód jest następujący. W wielu miejscach programu można znaleźć formatki pozwalające na bezpośrednie wywsyłanie SMS-ów do kierowców na ich telefony komórkowe. Można to zrobić jedynie wtedy gdy zdefiniujemy odpowiedni kontakt i przypiszemy go do danego kierowcy. Robi się to właśnie w tym miejscu programu. Teraz należy przeprowadzić przydział kierowców do konkretnych pojazdów. Po wykonaniu tej opracji dane kierowcy będą wyświetlać się pod danymi pojazdu na różnego rodzaju zestawieniach i listach.

Aby wykonać przydział kierowców do konkretnego pojazdu należy:
Wejść do: Menu > Obiekty > Kierowcy > Przydział kierowców do obiektów
wchodzimy do zakładki "Lista kierowców" oraz "Lista pojazdów"

menu- przydział kierowców

W oknie, które służy przydziałowi kierowców do pojazdów są dwie listy:
- Lewa lista zawiera dane kierowcy i aktualny przydział
- Prawa lista zawiera listę pojazdów
Aby przydzielić kierowcę do pojazdu należy kliknąć ikonę Edycji jaka znajduje się w lewej liście. Następnie w oknie edycyjnym z listy rozwijanej należy wskazać przydzielony pojazd i datę, od której wybrany kierowca jest przydzielony do wskazanego samochodu.

menu - lista przydziałowa


W ten sposób dokonaliśmy przydziału kierowców do pojazdów w systemie.