Alerty poziomu paliwa i poziomów napięć


Ustawienie wysyłania alertów z monitorowanego pojazdu

Monitoriwanie pojazdu to nie tylko kontrola tego gdzie się znajduje, jak szybko się porusza czy ile czasu stoi na parkingu. Ten aspekt kontroli to oczywistość. Poza tym jednym z ważniejszych parametrów jakie kontroluje każdy fleet manager to paliwo. W tym artykule opowiemy, jak przy pomocy naszego programu do monitoringu GPS można kontrolować ten parametr. Przedstawimy aspekt kontroli przez powidomienia SMS i e-mail o gwałtownych zmianach jego poziomu czyli o tankowaniach i upustach.


Przed przystąpieniem do tej konfiguracji należy wiedzieć, że aby opisywane powiadomienia działały w pojeździe musi być zainstalowany lokalizator GPS mL300-CAN.
Wymienione urządzenie posiada wymagane wejścia do odczytu szyny CAN lub do odczytu poziomu napięcia. Aby rozpocząć konfigurację alertów poziomów paliwa należy:
Zalogować się w systemie
Menu > Czujniki > Analogowe - Paliwo w zbiorniku i napięcia > Alerty poziomu paliwa w zbiornikach i poziomu napięcia

menu alerty poziomu paliwa
menu - alerty poziomu paliwa

W tabeli jaka ukazuje się nam po wejściu na tę stronę, mamy miejsce na informacje o ustawionych powiadomieniach w tabeli po prawej stronie, a po lewej stronie znajduje się lista pojazdów. Aby dopiasać nowy alert należy kliknąć link "Dopisz nowy wiersz". W tym momencie ukazuje się nam formatka edycyjna. Oczywiście przed przystąpieniem do dopisania nowego alertu musimy wpisać do systemu odpowiednie kontakty. To na te kontakty SMS lub mail system będzie wysyłać powiadomienia. Artykuł opisujący jak dopisać kontakt znajduje się tutaj.

dopisanie nowego alertu
menu - dopisanie nowego alertu

Po kliknięciu na znaczek edycji znajdujący się po prawej stronie każdej linii ukaże się okno edycyjne. Można tu zmieniać parametry pracy lokalizatora GPS w zakresie czasu pracy - dni tygodnia o godzin.

lista alertów
lista alertów

Należy po kolei ustawić:
- Typ alertu - tankowanie albo upust
- Źródło danych - szyna CAN lub sonda paliwa
- Alert dotyczy pojazdu - wskazać pojazd z listy
- Gdzie wysłać alert - wskazać numer dla SMS lub adres e-mail

Po zapisaniu tych ustawień ukazują się one w tablicy na liście. Jeżeli planujemy kontrolować tankowania i upusty paliwa to należy dla jednego pojazdu stworzyć dwa alerty. Jeden dla tankowania, a drugi dla upustu paliwa. Nasz program do monitoringu pojazdów wysyła SMS-y bezpłatnie. Oznacza to że bez limitów można otrzymywać dowolną liczbę powiadomień w ramach posiadanego dostępu do serwera.