Jak kontrolować zużycie paliwa w pojeździe?


Najczęściej wybierane funkcje

Monitoring GPS udostępnia prosty sposób na kontrolę zużycia paliwa w pojazdach. Wśród wielu funkcji najbardziej pomocne są:

  • Raport dziennego zużycia paliwa

  • Wykres poziomu paliwa w zbiorniku

  • Trasa pojazdu i wykres poziomu paliwa w zbiorniku

Poniżej pokazujemy wygląd raportów z tej listy. Są one przejrzyste i kompletne.
Raport dziennego zużycia paliwa Jest to podany w sposób tabelaryczny, zawiera raport dziennego przebiegu pojazdu, ilość zużytego paliwa oraz wyliczone zużycie na 100 km. Jak widać system liczy zużycie na dwa niezależne sposoby. Pobiera dane z pływaka zbiornika oraz dane z wtryskiwaczy paliwa. Dzięki temu dane są bardziej wiarygdne.
Wykres poziomu paliwa w zbiorniku Szczegółowy interaktywny wykres poziomu paliwa w zbiorniku. Kliknięcie na punkt pomiarowy otwiera okno z mapą. Trasa pojazdu i wykres poziomu paliwa w zbiorniku Ten widok pozwala na prześledzenie tego co dzieje się w zbiorniku paliwa w odniesienu do trasy pojazdu na mapie.

raport dziennego zuzycia paliwa
raport dziennego zużycia paliwa


wykres poziomu paliwa w zbiorniku
wykres poziomu paliwa w zbiorniku


trasa pojazdu i wykres poziomu paliwa w zbiorniku
trasa pojazdu i wykres poziomu paliwa w zbiorniku