Zużycie paliwa w pojazdach


Jakie metody stosować do kontroli zużycia paliwa

fragment mapy SMS

Paliwo do pojazdów mechanicznych staje się coraz cenniejsze. Pojazdy pokonując miliony kilometrów spalają jego spore ilości. Dla firm transportowych i logistycznych jest to największa pozycja w kosztach. Zapewne z tego powodu coraz bardziej rozwijane są metody kontrolne w tym zakresie. Nasz system monitorowania flot pojazdów GPS posiada w tym zakresie spore możliwości. Bez względu na zastosowany lokalizator GPS można kontrolować poziom zużycia paliwa w monitorowanych pojazdach. W tym artykule zostaną opisane możliwości oraz zasugerowane najlepsze i najtańsze rozwiązanie tego problemu.


Na wstępie należy powiedzieć, że możliwe są cztery sposoby kontrolowania ilości paliwa w monitorowanych samochodach. Można je stosować na wiele sposobów.
Są to w kolejności:
- Rejestr faktur paliwowych
- Kontrola poziomu paliwa przez szynę CAN
- Kontrola poziomu paliwa przez sondę paliwa
- Kontrola poziomu paliwa przez dane z pływaka znajdującego się w baku pojazdu

Rejestr faktur paliwowych

Bez względu na rodzaj zastosowanego monitoringu pojazdów z naszej oferty, możliwe jest rejestrowanie w systemie faktur paliwowych. Rejestracja ich polega na wpisaniu ilości zatankowanego paliwa i zaznaczenie miejsca na mapie wskazujące stację benzynową, na której tankowano pojazd. Te informacje wystarczają naszemu systemowi aby określić średnie zużycie paliwa na 100 km. Ten parametr pozwala na ocenę tego czy zużycie paliwa w kontrolowanym pojeździe jest zgodne z oczekiwaniami bądź też normami zakładowymi.

lista tankowań
lista tankowań

analiza zużycia paliwa
analia zużycia paliwa

Kontrola poziomu paliwa przez szynę CAN

Jeżeli w kontrolowanym pojeździe zostanie zainstalowany zestaw do monitoringu Monitoring CAN, wówczas staje się możliwe odczytywanie danych z komputera pokładowego auta. Jednym z tych parametrów jest poziom paliwa w zbiorniku. Na podstawie tych danych możliwe staje się kontrolowanie jego poziomu on-line. W takiej sytuacji każde tankowanie i ewentualny upust paliwa jest widoczny na wykresie pod mapą. Oczywiście inwencja kierowców jest tak wielka, że czasami dobrze jest połączyć ten sposób kontroli z prowadzeniem ewidencji faktur paliwa opisanym wyżej. Daje to właściwie całkowicie szczelny system kontrolowania zużycia paliwa w samochodach.

wykres poziomu paliwa
wykres poziomu paliwa

Jak więc widać z powyższego, najlepiej stosować dwie z wymienionych metod. Pierwszą z nich jest monitorowanie poziomu paliwa on-line, a drugą prowadzenie w systemie rejestu faktur paliwowych. Taki system ewidencjonowania wydatków na paliwo właściwie rozwiązuje wszelkie problemy z ewentualnymi nieuczciwymi kierowcami.