Wyświetlanie zdarzeń


Jak wyświetlać zdarzenia wysyłane przez pojazdy ?


Nasz serwis Monitoringu GPS pozwala na wyświetlanie wielu zdarzeń jakie pojawiają się w systemie. Związane są one z ruchem pojazdów, paliwem czy czasem pracy kierowców. Możemy wyświetlać następujące zdarzenia:

  1. Ruszenie pojazdu z postoju

  2. Zatrzymanie się pojazdu

  3. Utrata sygnału GPS

  4. Powrót sygnału GPS

  5. Brak transmisji danych z lokalizatora GPS

  6. Powrót transmisji danych z lokalizatora GPS

  7. Zmiana statusu czasu pracy kierowcy (tacho)

  8. Zmiana trybu pracy kierowcy (tacho)

  9. Tankowanie paliwa

  10. Upust paliwa

Aby system rejestrował opisane zdarzenia należy włączyć rejestrację i wskazać, które zdarzenia mają być rejestrowane. Sposób kofiguracji i wyświetlania zdarzeń ilustrują zrzuty ekranowe zamieszczone poniżej.

ikona powiadamiająca o zdarzeniach
Ikona powiadamiająca o zdarzeniach

dzwonek czerwony Jeżeli pojawi się nowe zdarzenie z listy, ikona "dzwoneczka" zmieni kolor na migający czerwony.
dzwonek czarny Ikona w kolorze czarnym oznacza brak nowych zdarzeń.
dzwonek przekreslony Natomiast ikona przekreślona oznacza, że nie włączono funkcji rejestracji i wyświetlania zdarzeń.

Lista rejestrowanych zdarzeń
lista rejestrowanych zdarzeń

ikona powiadamiajaca o zdarzeniach
Ikona powiadamiająca o zdarzeniach

lista zdarzeń z widoku mapy
lista zdarzeń z widoku mapy

dane adresowe zdarzenia
dane adresowe zdarzenia