Tachograf cyfrowy


Zdalny odczyt danych z tachografu cyfrowego


Nasz serwis Monitoringu samochodów pozwala na zdalny odczyt danych z tachografu cyfrowego zainstalowanego w samochodzie.
Możemy odczytywać następujące parametry:

- pracę szyny CAN
- status karty kierowcy (czy jest w czytniku)
- status kierowcy (odpoczynek/przerwa/praca/jazda)
- ostrzeżenia przekroczeń czasu pracy

Zdalny odczyt danych okazuje się bardzo przydatny. Można bowiem na bieżąco kontrolować parametry pracy kierowcy bez bezpośedniego dostępu do tachografu. Raporty można pobierać w trzech wersjach:

  1. Tabela z grafiką

  2. Tabela bez grafiki (wersja do importu)

  3. Wykres

Dane z tachografu w tabeli z grafika

Dane z tachorgrafu w tabeli z grafiką

Dane z tachografu w tabeli bez grafiki

Dane z tachorgrafu w tabeli bez grafiki

Dane z tachografu na wykresie

Dane z tachorgrafu na wykresie

Dane na wykresie z tachografu z mapą

Dane z tachorgrafu na wykresie z mapą

przekroczenia czasu na wykresie z mapą

Przekroczenia czasu na wykresie z mapą