Wyświetlanie zdarzeń


Jak wyświetlać zdarzenia wysyłane przez pojazdy ?


W serwisie Monitoringu GPS możemy w bardzo łatwy sposób kontrolować ilość przejechanych km przez pojazd. Aby rozwiać wątpliwości co do faktycznego przebiegu pojazdu dostarczamy specjalne narzędzia weryfikacyjne.
Są to:

  1. Dystans obliczony z danych GPS

  2. Dystans obliczony ze wskazań licznika w pojaździe (wersja CAN)

  3. Miarka pomiarowa na mapie

Dane obrazowane w widoku szczegółowym trasy pokazane są poniżej. Widać trasę przeliczoną z danych GPS i licznika samochodu. Widać też stany licznika z pojazdu w poszczególych punktach trasy.

ilość przejechanych kilometrów
ilość przejechanych kilometrów

W razie wątpliwości co do ilości przebytych km można posłużyć się miarką na mapie. Sposób ten pokazany jest poniżej.

pomiar na mapie
pomiar na mapie