Wejścia i wyjścia cyfrowe


Opis możliwości lokalizatora mL900-8p

W większości przypadków monitorowanych flot pojazdów kontrolowane jest jedynie położenie geograficzne pojazdu i jego prędkość. Na tej podstawie fleet manager jest w stanie w miarę sprawnie zarządzać swoją flotą pojazdów. Czasami jednak występuje konieczność monitorowania maszyn lub pojazdów specjalnych. W takim wypadku potrzebne jest rozwiązanie pozwalające na zdalną kontrolę nadzorowanych obwodów. To zadanie potrafi wykonać nasz monitoring w wersji "Monitoring Machina" w oparciu o lokalizator typu Lokalizator GPS mL900-8p.


Opisany lokalizator posiada:
- 8 wejść cyfrowych
- 3 wyjścia cyfrowe typu otwarty kolektor
- Wejście na czujnik temperatury

Po zalogowaniu się w naszym systemie monitoringu należy przejść do:
Menu > Czujniki > Wejścia i wyjścia cyfrowe > Sterowanie i aktualne stany
Tu znajduje się centrum informacyjne w zakresie stanu wejść i wyjść cyfrowych lokalizatora.

MENU wejścia i wyjścia cyfrowe
menu - wejścia i wyjścia cyfrowe

Teraz należy wybrać pojazd lub maszynę z listy po prawej stronie. Po kliknięciu na wybrany obiekt pokaże się nam lista wejść i wyjść cyfrowych wraz z ich aktualnymi stanami i guzikami do sterowania.

wejscia wi wyjścia cyfrowe

aktualne stany wejść i wyjść cyfrowych

Na obrazku powyżej widzimy taki zestaw danych. Oczywiście wejścia i wyjścia można nazywać dowolnie własnego ale temat ten będzie poruszony w innym artykule.
Wejścia cyfrowe przedstawione są w kolejnosci o 1 do 8. W kolumnie można sprawdzić w jakim stanie obecnie się znajdują. Wyłączony oznacza, że wejście nie jest podłączone do napięcia czyli jest na potencjale masy. Stan włączone oznacza, że podane jest na nie napięcię 12V lub 24V. Oczywiście wejścia możemy tylko odczytywać.
Wyjścia cyfrowe pokazane są pod listą wejść w kolejności od 1 do 3. Są to obwody typu otwarty kolektor. Jeżeli znajdują się w stanie wyłączone oznacza to stan wysokiej impedancji. W stanie włączonym są w stanie niskiej impedancji i mogą przewodzić prąd. Ponieważ są to wyjścia, więc możemy nimi sterować.

Możliwe są następujące komendy skierowane dla wyjść:
Włącz - włącza obwód
Wyłącz - wyłącza obwód
Przełącz - zmienia aktualny stan obwodu na 3 sekundy i wraca do poprzedniego

Jak widać jest sporo możliwości sterowania. Wszystkie komendy można wydawać z naszego programu. Stany są aktualizowane po około 30 - 50 sekundach od ich wydania. Należy więc chwilę poczekać. Możliwe jest też sterowanie komendami SMS ale te funkcje opisane są w innym artykule i w instrukcji absługi tego lokalzatora.