Opisywanie wejść i wyjść lokalizatora


Zasady opisywania wejść i wyjść

Jeżeli w monitorowanym pojeździe zainstalowany jest monitoring w wersji "Monitoring Machina" w oparciu o lokalizator typu mL900-8p to możliwe staje się sterowanie wyjściami i pobieranie stanów wejść cyfrowych oraz analogowych tego odbiornika GPS. Aby jednak można było te czynności wykonywać wygodnie, należy owe wejścia i wyjścia opisać w systemie. Wtedy nie będzie problemu z ich sterowaniem. W przeciwnym wypadku trzeba będzie się posługiwać nazwami predefiniowanymi typu "Wejście1" czy "Wyjście2". Jest to jak widać bardzo niewygodne bo nie do końca obrazuje nam czego one dotyczą.


Opisany lokalizator posiada:
- 8 wejść cyfrowych
- 3 wyjścia cyfrowe typu otwarty kolektor
- 2 wejścia analogowe
Aby przejść do strony pozwalającej na opis wejść i wyjść należy wejść do:
Menu > Czujniki > Definicja nazw wejść i wyjść

menu wejścia i wyjścia cyfrowe
menu- wejścia i wyjścia cyfrowe

Po przejściu na stronę edycji nazw należy wskazać lokalizator GPS, którego wejścia i wyjścia będziemy edytować. Następnie trzeba pobrać dane. Na ekranie widzimy listę zawierającą wejścia i wyjścia oraz listę pojazdów. Nazwy wyświetlane w tabeli można edytować naciskając ikonę edycji Edit znajdującą się w każdej linii. Jeżeli widzimy tabelę po raz pierwszy, to nazwy i komendy SMS są ustawione na wartości domyślne. Te wartości domyślne właśnie podlegają naszej edycji.

wejścia i wyjścia cyfrowe opis

wejścia i wyjścia cyfrowe - opis

Po przejściu do samej edycji możemy:
- Zdefiniować typ danych wejścia analogowego (Volt/Litr)
- Opis wejścia / wyjścia
- Komendę SMS

Typ wejścia analogowego

Do wejść analogowych podłączane mogą być różne sygnały. Może być to sygnał z sondy paliwa, pływaka ze zbiornika, napięcia akumulatowa itp. W zależności jaką wartość fizyczną ma reprezentować wejście należy tu ją opisać. Najczęściej jest to "Volt" lub "Litr"

menu wejścia i wyjścia cyfrowe edycja
wejścia i wyjścia cyfrowe - edycja

Opis
W tym miejscu należy wpisać nazwę jaka będzie wyświetlana w systemie w celu opisania danego obiektu. Może to być na przykład "Rezerwa paliwa" czy "Praca silnika". Opisy te są bardzo pomocne w pracy i warto je wykonać.

Komenda SMS
Nasz lokalizator GPS typu mL900-8p posiada możliwość sterowania i pobierania danych za pomocą SMS. W tym miejscu należy zdefiniować komendy jakie będą zrozumiałe dla niego. Takie podejście pozwala na łatwe zapamiętanie sposobu komunikacji SMS z lokalizatorem.