Przewozy SENT


Jak przekazywać dane geograficzne na platformę PUESC

Usługa „e-Przewóz” to usługa związana z przewozami objętymi zgłoszeniem SENT. Obowiązek taki został wprowadzony z dniem 1 października 2018 roku i dotyczy transportu towarów wrażliwych na terenie Polski. Ze wspomnianej ustawy wynika obowiązek zgłaszania przewozu takiego towaru i dodatkowo jego monitorowania w czasie rzeczywistym. Dane o położeniu geograficznym pojazdu muszą być przekazywane na platformę PUESC. Do tego celu może posłużyć lokalizator GPS naszego systemu zainstalowany w samochodzie. Operator usługi www.monitoring-gps.net jest autoryzowanym dostawcą informacji o położeniu geograficznym pojazdów na platformę Ministerstwa Finansów PUESC dostępną pod adresem https://puesc.gov.pl.


Co należy zrobić, aby skorzystać z możliwości przesyłania danych z lokalizatora GPS naszej firmy bezpośrednio na platformę systemu SENT-GEO?

W pierwszej kolejności należy zgłosić taką potrzebę do naszej firmy na adres e-mail petsoft.eu@gmail.com. Następnie wskazać numery seryjne lokalizatorów GPS zainstalowane w pojazdach realizujących przewozy SENT. Na podstawie takiego zgłoszenia nasza firma zgłosi te urządzenia na platformie „e-Przewóz” i otrzyma od Ministerstwa Finansów numer biznesowy lokalizatora GPS jakim należy posługiwać się przy zgłoszeniach przewozu. Numer ma format ZXX-YYYYYY-W.

lista obiektów sent
lista obiektów sent

Po otrzymaniu takiego numeru pojawi się ona na liście pojazdów i będzie go można używać zgodnie z przeznaczeniem.

lista alertów sent
lista alertów sent

Przed przystąpieniem do przewozu towaru wrażliwego należy na platformie PUESC wypełnić zgłoszenie SENT. W sekcji 5 zgłoszenia (na przykład SENT105) należy wpisać numer urządzenia GPS jakie jest zainstalowane w pojeździe realizującym to zlecenie.

lista obiektów sent obiekt
lista obiektów - sent obiekt
lista pojazdu zapytanie
pozycja pojazdu, zapytanie

Dostępne są informacje na temat położenia geograficznego i ostatniego czasu przekazania danych.

pozycja pojazdu
pozycja pojazdu na mapie

Jak widać z powyższego opisu, samo posiadanie lokalizatora GPS w naszym systemie zapewnia łatwe i szybkie rozwiązanie problemów przewozów SENT. Wystarczy krótkie zgłoszenie do nas i reszta dzieje się już automatycznie.