Kontrola przekroczeń prędkości na mapie


Analiza prędkości jazdy kierowcy

Kierowcy pojazdów firmowych, zwłaszcza samochodów dostawczych i kurierskich, znani są z pospiechu na drogach. Widać to niemal na każdym kroku. Ale coraz częściej osoby odpowiedzialne za transport w firmach przykładają większą wagę do tego co ich pracownicy robią na drogach. Objawia się to często w przyklejaniu plakietek na autach z komunikatem "Jeżeli jadę za szybko to zadzwoń ....". Jest to to oczywiście tylko częściowo skuteczne. Nasz program do monitoringu samochodów daje mocne narzędzie do zarządzania tym tematem. Artykuł ten pokazuje jak należy dokonywać kontroli prędkości pojazdów.


W pierwszej kolejności należy ustawić maksymalną prędkość do wybranego samochodu. To właśnie do tej prędkości odnosić się będzie nasz system.
W tym celu należy przejść do:
Menu > Obiekty > Konfiguracja lokalizatorów GPS

MENU-konfiguracja lokalizatorow
menu - konfiguracja lokalizatorów GPS

W tym miejscu zobaczymy listę wszystkich obiektów zarejestrowanych w systemie.
Aby ustawić maksymalną prędkość dla wybranego samochodu należy kliknąć ikonę edycji Edit w linii wybranego pojazdu.

konfiguracja lokalizatorow
lista obiektów zarejestrowanych w systemie

Zobaczymy okno edycyjne. Należy odszukać pole "Prędkość maksymalna" i wpisać tam odpowiednią wartość. Najczęściej dla pojazdów osobowych i dostawczych wpisujemy 130 km/h. Dzięki temu będziemy informowani o przekroczeniach prędkości powyżej maksymalnej prędkości jaka obowiązuje w Polsce poza autostradami.

edycja prędkości max
edycja prędkości

Po ustawieniu tej prędkości należy przejść w inne miejsce naszego programu do monitoringu GPS.
Należy wejść do:
Menu > Zadrzenia > Przekroczenia prędkości > Na mapie
W tym miejscu będziemy mogli analizować sytuacje, w którch miały miejsca przypadki przekroczeń prędkości.

MENU - przekroczenia na mapie
menu - przekroczenia prędkości na mapie

Ukazuje się nam w tym momencie ekran zawierający czystą mapę, kontrolki zakresu czasowego i listę pojazdów.
Aby pobrać dane należy:
- Wybrać zakres czasowy
- Wskazać gęstość próbkowania trasy
- Wybrać pojazd
- Pobrać dane

MENU - przekroczenia prędkości na mapie
przekroczenia prędkości

Jak widać na powyższym obrazku badany pojazd przekroczył dopuszczalną prędkość 3 razy. Mapa pokazuje punkt, w którym nastąpiło przekroczenie prędkość. Po kliknięciu na znaczek obrazujący punkt przekroczenia zobaczymy dymek z dokładnymi informacjami.

MENU - przekroczenia prędkości dymek
przekroczenie prędkości - dymek z informacją

Zapoznając się z naszymi wskazówkami można w sposób dokładny analizować prędkość poruszających się pojazdów i mieć pełną kontrolę nad ich maksymalną wartością. Zwiększa to bezpieczeństwo ładunków, pojazdów i samych kierowców. Wymusza bowiem odpowiednie zachowania na drodze.