Poziom paliwa w zbiorniku i trasa przejazdu


Kontrolowanie poziomu paliwa i położenia pojazdu w terenie

Ceny paliw idą od lat w górę co prowadzi w konsekwencji do konieczności zwiększenia kontroli nad jego spalaniem w pojazdach. Ale w przypadku posiadania floty aut nie jest to takie proste. W takich wypadkach jedyną metodą jest instalacja w samochodach monitoringu GPS z kontrolą paliwa. Trzeba zauważyć, że już na etapie instalacji podjęta zostaje decyzja o tym jak kontrolować paliwo i o sposobach jego mierzenia.
Dane o poziomie paliwa mogą pochodzić z:
- Komputera pokładowego pojazdu
- Pływaka czujnika paliwa
- Specjalnej sondy paliwa zamontowanej w zbiorniku

Jest to jednak odrębne zagadnienie technicze. W tym artykule zajmujemy się wygodnym rozwiązaniem obróbki danych dotyczących poziomu paliwa przy zastosowaniu naszego urządzenia.


Aby zobaczyć wykres poziomu paliwa wraz z trasą przejazdu pojazdu należy zalogować się w naszym systemie monitorowania pojazdów.
Zalogować się w systemie:
Menu > Czujniki > Analogowe - Paliwo w zbiorniku i napięcia > Trasa przejazdu - poziom paliwa i napięcia


MENU - mapa paliwa

menu - poziom paliwa i napięcia

Po wejściu na tę stronę widzimy mapę, pole na wykres pod mapą, kontrolki wyboru zakresu i listę pojazdów. Jedna uwaga. Strona ta jest stosowana do wyświetlania nie tylko danych o poziomie paliwa w zbiorniku. Można tu obrazować wszelkie dane analogowe jakie dają się zamienić na poziom napięcia. Może być to na przykład wysokość napięcia zasilania. Lokalizatory mL300-can i mL900-8p posiadają wejścia analogowe i nadają się do takich zadań.
Aby zobaczyć dane należy:
- Wybrać zakres czasowy
- Wybrać źródło danych (szyna CAN lub wejście analogowe sondy paliwa)
- Gęstość próbek do wyświetlenia na mapie
- Pojazd jakiego dane chcemy zobaczyć

MENU - poziom paliwa pod mapą

trasa przejazdu i poziom paliwa

Jak doskonale widać na obrazku powyżej mamy trasę przejazdu i poziom paliwa w zbiorniku. Widać też, że pojazd w kontrolowanym czasie raz tankował paliwo. Wykres wyskalowany jest w odpowiednich jednostkach. W tym wypadku są to oczywiście litry.
Do bazy danych mogą wpływać dane jednocześnie z kilku źródeł. Poza odczytem z CAN mogą to być dwie sondy paliwowe. Dane można przedstawiać w zależności od ich źródła. Do tego wyboru służy rozwijana lista wyboru.

lista wyboru źródła danych
lista wyboru źródła danychJest też dostępny materiał video pokazujący jak działają opisane tu funkcje. Zapraszamy do zapoznania się z nim. Pozwoli on na szybsze zrozumienie jak działa nasz system monitoringu.