Nazwy, opisy i atrybuty pojazdów


Jak je zmieniać aby zachować czytelność danych


fragment mapy i dwa pojazdy

Flota pojazdów składa się czasami z wielu samochodów. Aby dane przechowywane w naszych bazach danych były czytelne trzeba o to zadbać. Oczywiście jeżeli firma posiada jeden czy dwa samochody to nie ma takiej potrzeby. Natomiast przy większej ilości samochodów pewne zabiegi konfiguracyjne są konieczne. Każdy z obiektów posiada następujące atrybuty:
- Opis
- Nazwa
- Ikona
- Status (aktywny/nieaktywny)
Aby rozpocząć konfigurację opisanych tu informacji i statusu należy zalogować się w systemie monitoringu.
Menu > Obiekty > Lista pojazdów
Wygląd strony z listą obiektów znajduje się poniżej.

lista obiektów

lista obiektów

Po naciśnięciu ikony edycjiukaże się nam okno edycyjne. W tym oknie możemy wpisać dane dotyczące opisu obiektu. Są to dane jakie będą wyświetlane na listach w naszym programie. Można też zmienić ikonę przypisaną do obiektu. Ta z kolei będzie wyświetlana na mapach i listach z obiektami.

lista obiektów edycja

lista obiektów - edycja danych

Ikony strzałek w lewo i prawo mają specjalne zastosowanie.
 strzałka aktywne ikona przenieś na listę archiwalną
 strzałka powrót ikona przywróć
Przenoszą one obiekty za listy aktywnych na listę archiwalych i odwrotnie. Obiekty będące na liście archiwalnej nie są wyświetlane, lecz są w listach w całym programie. Ma to na celu wyłączenie czasowe nieczynnych lokalizatorów GPS lub pojazdów, które uległy awarii.