Kontrola prędkości pojazdów


Wykres prędkości i trasy jakie pokonał pojazd

Jednym z wielu aspektów kontrolowania pojazdów firmowych jest ich prędkość. Wiadomo, że kierowcy chcieliby wykonać swoje zadania jak najszybciej. Czasami są dodatkowo naciskani przez terminy narzucane przez zleceniodawców. To tworzy atmosferę pośpiechu i często rodzi kolizje i wypadki. Aby zapanować nad tym aspektem monitorowania floty nasz program udostępnia funkcję wykresu prędkości pojazdu i trasy na mapie.

Kontrola prędkości pojazdów pozwala na:
- Ustalenie czy pojazd nie przekracza prędkości maksymalnych
- Określenie jaki jest styl jazdy kierowcy
- Jakie prędkości uzyskuje pojazd na trasach

Jest to strona bardzo pomocna w określaniu szybkości jakie uzyskuje pojazd.


Aby rozpocząć analizę prędkości poruszania się pojazdu w terenie należy zalogować się w naszym programie do monitoringu GPS.
Zalogować się w systemie:
Menu > Lokalizacje > Wykonane lokalizacje na mapie z wykresem prędkości

MENU- lokalizacje w wykresem predkości
menu - lokalizacje

Ekran składa się z kilku elementów. Są to:
- Mapa
- Pole wykresu prędkości pod mapą
- Pole wyboru zakresu czasowego
- Lista pojazdów

prędkość pod mapa-czysty ekran
czyste pole pod mapą przed wpisaniem danych

Początek analizy prędkości pojazdu rozpoczyna się od pobrania danych. Należy wybrać zakres czasowy jaki będziemy analizować, częstotliwość próbkowania danych oraz pojazd do analizy. Następnie pobieramy dane z serwera i otrzymujemy trasę przejazdu wyrysowaną na mapie i wykres prędkości pod spodem.

prędkość pod mapa-trasa i wykres
pole pod mapą ,trasa i wykres prędkości obiektu

Jak widać na obrazku powyżej, wykreśloną mamy drogę jaką przebył pojazd wybranego dnia, a pod spodem wykres prędkości samochodu. Analiza konkretnego przypadku daje możliwość zweryfikowania i w miarę potrzeby zareagowania, gdyby kierowca pojazdu przekroczył prędkość.

© Wszystkie prawa zastrzeżone - kopiownie bez zgody właściciela zabronione.