Konfiguracja trackera


Jak skonfigurować lokalizator GPS


ml300-1p

Lokalizator GPS mL300-1p
Tracker GPS po zainstalowaniu w pojaździe jest w pełni przygotowany do pracy. Ma w sobie zestaw podstawowych ustawień zgodny z tym czego najczęściej oczekują nasi klienci. Można jednak zmienić te ustawienia w taki sposób, by odpowiadały indywidualnym potrzebom. Podstawowymi parametrami jakie można konfigurować w naszych urządzeniach to zakresy czasowe w jakich mają pracować. Domyślnie tracker pracuje w trybie 24/7 czyli bez przerwy. Ale czasami powstaje konieczność wyłączania go na przykład w niedzielę. Cała konfiguracja naszego lokalizatora odbywa się z poziomu aplikacji. Nie trzeba wysyłać w tym celu uciążliwych komend SMS.

Aby skonfigurować wysyłanie powiadomień SMS należy:
Zalogować się w systemie > Menu > Obiekty > Konfiguracja lokalizatorów GPS

Ekran, który zostanie pokazany w tej chwili można zobaczyć poniżej. Widzimy tu listę pojazdów oraz jego konfigurację. Jest tu sporo parametrów ale w tej chwili zajmować się będziemy ustawieniami bazowymi.

konfiguracja obiektów

konfigurcja obiektów

Po kliknięciu na znaczek Edycji znajdujący się po prawej stronie każdej linii ukaże się okno edycyjne. Można tu zmieniać parametry pracy lokalizatora GPS w zakresie czasu pracy - dni tygodnia i godzin.

edycja dni tygodnia

edycja - dni tygodnia, godziny

Opis poszczególnych pól w kolejności:
"Lokalizacja w dni tygodnia"
- Zaznaczenie, w które dni tygodnia ma działać lokalizacja
- W jakich godzinach ma działać lokalizacja
- Zakres czasowy odczytywania danych GPS
- Zakres czasowy przesyłania danych
- Uśpienie na postoju

Po wykonaniu tych ustawień lokalizator będzie pracować w wyznaczone dni i godziny. W pozostałym czasie będzie nieaktywny. Domyślnie lokalizator działa bez przerwy. Jest to najczęstsze ustawienie. Jeżeli nie ma ważnego powodu aby lokalizator nie pracował bez przerwy to tę opcję należy pozostawić bez zmian.