Kilometrówka


Ewidencja przebiegu pojazdów

Ewidencja przebiegu pojazdu- tzw. kilometrówka, wykorzystywana jest przez przedsiębiorców do rejestrowania wydatków poniesionych na eksploatacje pojazdu przeznaczonego do celów działalności gospodarczej.
Nasz program do monitoringu GPS posiada wiele przydatnych funkcji. Jedną z nich jest możliwość wygenerowania raportu z przebiegu pojazdu.
Niniejszy artykuł pokazuje jak skonfigurować takie powiadomienia.
Aby przejść do raportu należy po zalogowaniu się wejść do systemu i następnie z górnego paska menu wybrać kolejno:
Menu > Raporty > Raporty generowanie w systemie > Ewidencja przebiegu pojazdu (kilometrówka).

Po wejściu na tę stronę ukazuje się ekran z danymi:

 • Kontrolki wyboru czasu i zakresu

 • Lista pojazdów

 • Miejsce w formie tabeli zawierające:
  - dzień
  - początek jazdy
  - koniec jazdy
  - długośc trasy (km)
  - czas jazdy
  - czas postoju
  - licznik GPS (km)

tabela bez danych - kilometrówka
Ewidencja przebiegu pojazdu (kilometrówka)- tabela przed wygenerowaniem danych


W pierwszej kolejności wybieramy pojazd z listy po prawej stronie mapy. Ma być to ten pojazd, dla którego chcemy pozyskać dane z ewidencji przebiegu pojazdu.

Po dokonaniu wyboru klikamy na ikonkę "Pokaż dane"

 ikona - pokaż dane
Ewidencja przebiegu pojazdu (kilometrówka)- pokaż dane


W tym momencie widzimy już tabelę z wygenerowanymi danymi.

menu-kilometrowka
Ewidencja przebiegu pojazdu (kilometrówka)- tabela z danymi


Po zaznaczeniu ikonki "Pokaż adresy (wolniej), zostanie wygenerowany adres początkowy i adres końcowy obiektu.

menu-kilometrówka dane adresowe
Ewidencja przebiegu pojazdu (kilometrówka)- dane adresoweUwaga. Raporty znajdujące się w tym miejscu są generowane jednodniowym opóźnieniem. Dane ostatniego dnia mogą być niekompletne.
Najlepiej więc analizować dane z opóźnieniem czyli powiedzmy do dnia poprzedniego.
.

Na koniec warto wspomnieć o możliwości eksportu danych w formacie Excel i Word. Możliwe jest ustawienie wartości początkowych dla eksportowanego zestawienia. Odpowiednie przyciski exportu znajdują się na dole omawianego ekranu.