Menu mapy czyli co wyświetlać na mapie


Jak określić widoczność elementów mapy i trasy

Menu mapy. Wyświetlając mapę z trasą przejazdu samochodu mamy udostępnione menu mapy pozwalające na określenie jakie infomacje mają być widoczne dodatkowo. Menu to znajduje się najczęściej ponad mapą po jej prawej stronie.
Dostępne są następujące możliwości:
- Pokaż postoje
- Pokaż POI
- Pokaż punkty danych
- Pokaż kierunki


rozwinięte menu mapy
menu - wyświetlane markery na mapie

Pokaż postoje czarny kwadracik ikona to opcja pozwalająca na wyświetlanie na mapie czarnych ikon z numerem postoju. Ikony te pozwalają na stwierdzenie, gdzie na trasie przejazdu miał miejsce postój obiektu. Jest to bardzo pomocne przy analizowaniu danych. Ikony postojów są interaktywne i po klinięciu na nich otrzymujemy informacje dodatkowe. Są to w kolejności:
- Data rozpoczęcia postoju
- Czas trwania postoju
- Adres danego punktu
- Numer porządkowy pod jakim znajduje się punkt w tabeli pod mapą

dymek postój
postój

Pokaż POI kierunek ruchu to opcja zezwalająca na wyświetlanie na mapie punktów zdefiniowanych. Te punkty to nic innego jak tylko naniesione na mapę informacje o siedzibie firmy, miejscach gdzie znajdują się kontrachenci i klienci, miejscach docelowych , itp. Wyświetlanie ich na mapie pomaga w określeniu czy samochód pojechał tam gdzie powinien. Oczywiście ten przycisk też jest interaktywny.

punkt POI
punkt POI

Pokaż kierunki kierunek ruchu to mała niebieska strzałeczka wyświetlana obok trasy przejazdu. Jest ona bardzo przydatna w terenie zabudowanym. Analiza trasy przejazdu pojazdu jest o wiele łatwiejsza jeżeli ją włączymy. Natomiast jeżeli samochód pokonuje długą trasę w jednym kierunku to ten typ informacji jest zbędny i można go wyłączyć. Ten znak nie jest interaktywny.

dymek strzalka
kierunek jazdy

Pokaż punkty danych  krzyżyk jasny zielony ikona to możliwość włączenie i wyłączenia zielonego krzyżyka oznaczającego miejsce wykonania próbki GPS. Jest to kwestia tego jak dokładnie analizować będziemy trasę przejazdu pojazdu na mapie. Monitoring GPS dostarcza bowiem bardzo dużo danych ale nie koniecznie wszystkie wymagają dokładnej analizy. Znak ten jest interaktywny i po jego naciśnięciu wyświetlają się dodatkowe informacje.

dymek krzyzyk
dodatkowe informacje/prędkość