Czasowe przydzielanie kierowców do samochodów


Jak zarządzać kierowcami i ich samochodami we flocie

Prowidłowo zarządzana flota samochodów to nie tylko same pojazdy. To też pracownicy, którzy się nimi poruszają. W systemie monitoringu GPS dostępna jest funkcja pozwalająca na dynamicznym przypisywaniu kierowcy do pojazdu. Przypisanie odbywa się za pomocą aplikacji „PetSoft GPS Kierowca”do zainstalowania na smartfonie kierowcy. Aplikacja wymaga podłączenia z Internetem tylko na czas dokonywania przypisania do pojazdu. Poniżej znajduje się opis czynności jakich należy dokonać, aby wdrożyć tę funkcję w firmie.


W pierwszej kolejności należy pobrać na telefon kierowcy aplikację „PetSoft GPS Kierowca” z adresu podanego tutaj. Kolejnym krokiem operatora systemu monitoringu będzie zalogowanie się do systemu Monitoringu GPS, a następnie:
Menu > Obiekty > Kierowcy > Lista kierowców
Teraz operator musi dodać pracownika, który pobrał aplikację mobilną.
Należy wpisać co najmniej imię i nazwisko oraz PIN komunikatora (ważne). PIN jest unikalny i należy go przekazać kierowcy. Będzie on służył do zalogowania się w aplikacji mobilnej. Po tak wykonanej wstępnej konfiguracji system jest gotowy do pracy. Kierowca może przypisać się do pojazdu, a system będzie kontrolować jego jazdy.

Autoryzacja kierowcy w pojeździe
zalogowany

Kierowca rozpoczynający pracę powinien dokonać zalogowania się (przypisania) do pojazdu. Ta czynność odnotowana będzie w systemie i od tej chwili trasa przejazdu wybranego samochodu będzie notowana w systemie jako jazda z konkretnym kierowcą.

Logowanie się w aplikacji:
W aplikacji „PetSoft GPS Kierowca” należy w pierwszej kolejności zalogować się jako kierowca.
W tym celu podajemy:
Nazwę konta – należy podać nazwę konta na naszym serwerze
PIN – podać PIN jaki został przydzielony pracownikowi

Po zalogowaniu się w aplikacji mobilnej kluczyk logowania zmienia kolor z czerwonego
Oznacza to prawidłowe zalogowanie się. Pojawia się też imię i nazwisko zalogowanego kierowcy.

Przypisanie się do pojazdu
przypisany zielon

Teraz kierowca powinien dokonać przypisania się do pojazdu. W tym celu w aplikacji mobilnej wybieramy ikonę pojazdu. Przechodzimy do listy pojazdów. Na liście pojazdów dostępne są ikony aktualnego stanu zalogowania:
- Żółty, pojazd wolny
- Zielony, pojazd przypisany innemu kierowcy
- Czerwony, pojazd przypisany kierowcy zalogowanemu do tej aplikacji

Przypisanie do pojazdu:
Kierowca może dokonać przypisania się do wolnego pojazdu, czyli tam, gdzie ikona jest żółta. Po przypisaniu nazwa pojazdu pojawi się na ekranie.
Zakończenie przypisania do pojazdu: Kierowca klikając na ikonę z kolorem czerwonym kończy przypisanie. Oznacza to, że od tej chwili ruch pojazdu nie będzie przypisywany już temu kierowcy.
Po zakończeniu opisanych operacji aplikację można wyłączyć.

Po tym jak kierowca zalogował się do pojazdu, a następnie w:
Menu > Zdarzenia > Autoryzacja kierowców w pojazdach > Historia autoryzacji
widać, że kierowca jest przypisany do pojazdu.
Menu > Obiekty > Kierowcy > Przydział kierowców do obiektów
widać też przydział kierowców do pojazdów.

UWAGA: Można tam też dokonać przydziału kierowcy ręcznie do pojazdu. Ale ręczny przydział nie może być zmieniony przez kierowcę z aplikacji. Jeżeli decydujemy się na model przydziału kierowców z aplikacji „PetSoft GPS Kierowca” zmian manualnych nie wolno wykonywać. Przydzielenie kierowcy w systemie monitoringu jest wykonywane „na stałe” i nie może być zmienione przez kierowcę w aplikacji.

Raporty

W wyniku działania programu możemy uzyskać listę aktywności kierowców w pojazdach. Dostępna jest ona w:
Menu > Zdarzenia > Autoryzacja kierowców w pojazdach > Historia autoryzacji
Dostępna jest również trasa jaką przebył kierowca oraz informacje do kiedy do kiedy był przypisany do wybranego pojazdu.

Wiadomości

wiadomości Przesyłanie wiadomości: Menu > Obiekty > Kierowcy > Wiadomości
można przesyłać wiadomości tekstowe do aplikacji „PetSoft GPS Kierowca” i odbierać z niej również informacje zwrotne informacje od kierowcy. Jeżeli w danych kierowcy wpisany zostanie numer telefonu oraz wykupiony zostanie pakiet SMS-ów, będą na numer telefonu kierowcy wysyłane notyfikacje SMS o nowych wiadomościach wysłanych z systemu do kierowcy. W systemie notowana i wyświetlana jest też informacja czy dana wiadomość została odczytana. Widzi ją kierowca i operator systemu monitoringu. Daje to pewność i kierowcy i operatorowi systemu monitoringu, że informacje zostały dostarczone i odczytane po obu stronach.

Szczegóły znajdą Państowo tutaj.