akuSaver


Ochrona akumulatora samochodu przed rozładowaniem

akuSaver

Przystawka akuSaver jest specjalnym dodatkiem do lokalizatorów GPS naszej produkcji. Ma ona za zadanie odciąć całkowicie zasilanie nadajnika GPS po obniżeniu się napięcia w instalacji samochodowej poniżej pewnej granicy.


Jak to działa ?

W pojeździe z włączonym silnikiem napięcie w instalacji samochodowej znajduje się na poziomie 13,8 volt lub wyższej. W takiej sytuacji akuSaver nie jest aktywny. Po zatrzymaniu się samochodu i wyłączeniu silnika napięcie w instalacji samochodu spada do około 12,5 volt. W takich okolicznościach akuSaver też nie ma konieczności działania. Dopiero po długim postoju bez uruchamiania silnika ma miejsce stopniowe rozładowanie akumulatora. Aby nie rozładować go do końca przystawka akuSaver odcina pobór prądu przez lokalizator GPS gdy napięcie akumulatora spadnie poniżej 11,7 volt. Ta wartość ustawiana jest na etapie produkcji nadajnika GPS i może być zmieniona na życzenie klienta. Nasze doświadczenie wskazuje, że dla sprawnego akumulatora ta wartość odcięcia zasilania jest optymalna.

pobór prądu w czasie
Wykres poboru prądu przez lokalizator GPS w czasie
Poziomy poboru prądu nadajnika GPS

W czasie ruchu i zwykłych postojów trwających do kilku dni lokalizator GPS pobiera prąd w granicach 75 mA. W tym czasie wysyła dane co 30 sekund. To normalny tryb jego pracy. W czasie postoju na tyle długiego, że napięcie w instalacji samochodu spadnie poniżej 12,3 volt następuje jego uśpienie I stopnia. Polega ono na tym, że lokalizator wyłącza część swoich obwodów w celu zaoszczędzenia prądu. W takim trybie wysyła dane o swojej pozycji tylko raz na dobę. W tym czasie pobiera 18 mA prądu. Tę funkcję można włączyć z panelu administracyjnego zdalnie. Można też zmienić wartość napięcia zasilania z domyślnych 12,3 volt na inną. Jeżeli pojazd stoi bardzo długo bez uruchamiania silnika to napięcie na rozładowującym się powoli akumulatorze spada. Po osiągnięciu poziomu 11,7 volt nastąpi zadziałanie akuAsver-a i całkowite wyłączenie nadajnika GPS. Przestaje on wtedy pobierać prąd z instalacji samochodu aby było możliwe jego uruchomienia. Samoczynne przejście z opisanych trybów uśpienia w tryb normalniej pracy następuje zawsze po uruchomieniu silnika w samochodzie.