Transport drogowy towarów krajowy jak i międzynarodowy jest bardzo dynamicznie rozwijającą się gałęzią gospodarki. Coraz większa konkurencja na rynku wymaga od firm spedycyjnych i transportowych ciągłego poszukiwania rozwiązań systemowych. Tu z pomocą ruszają nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne... Jednym z nich są systemy telematyczne, które wykorzystują możliwości telekomunikacyjne, informatyczne i informacyjne.


Słów kilka czym w ogóle jest telematyka

Sam termin wywodzi się z języka francuskiego (télématique) i został wprowadzony do literatury przedmiotu w latach 80. XX wieku, a nieco później zaczął funkcjonować w języku angielskim (telematics). Nazwa powstała z połączenia słów telekomunikacja (télécommunications) oraz informatyka (informatoque).
Telematyka transportu obejmuje swoim zakresem systemy, które przez transmisję danych i ich analizę pozwalają wpływać na uczestników ruchu drogowego i działanie elementów technicznych w pojazdach. W samej Europie termin telematyka transportu zaczął być powszechnie stosowany od początku lat 90. XX wieku jako efekt uwzględnienia telematyki w programach ramowych Unii Europejskiej. Obecnie ma miejsce intensywny i jak również okazuje się bardzo przyszłościowy rozwój systemów telematycznych transportu na świecie, a także w Polsce.
Stwarza możliwość wykorzystywania technologii i metod zdalnego dostępu do danych oraz kontroli pojazdów, a podstawą do zarządzania flotą pojazdów jest odpowiedni system monitorowania GPS.
Dlatego by nie pozostać w tyle za konkurencją, firmy transportowe powinny niezwłocznie zacząć wdrażać u siebie systemy telematyczne. Osoby zarządzające takimi firmami powinny zdawać sobie sprawę, iż telematyka wychodzi na przeciw ich potrzebom.


Co można w ten sposób zyskać?

Po pierwsze zastosowanie systemów telematycznych pozwala na obniżenie kosztów zużycia paliwa, co w obecnym czasie jest bardzo istotne. Skutecznym i wzorcowym rozwiązaniem pozwalającym na wykrycie nieprawidłowości w tankowaniach i zużyciach paliwa będzie zainstalowanie modułów GPS wraz z sondami paliwa. W krótkim czasie to rozwiązanie przyniosi wielce oczekiwane efekty. Dzięki niemu można ustalić miejsce, gdzie i kiedy nastąpił np. gwałtowny spadek poziomu w zbiorniku w trakcie postoju. Raporty z systemów będą odpowiedzią dotyczącą tych anomalii.
Drugim ważnym elementem jest zdobycie odpowiednich informacji - daje to możliwość wykonania zlecenia "na medal", gdzie efektem będzie satysfakcja ekonomiczna i jakościowa ze zrealizowanych zadań.
Zastosowanie systmów pomaga również w planowaniu optymalnych tras dla realizowanych zleceń pod względem czasu przejazdu, długości trasy, a także opłat drogowych. Zaistniała możliwość zlokalizowania i prowadzenia obserwacji pojazdów w czasie rzeczywistym. Pamiętajmy, że jest to podstawowa funkcją każdego systemu wspierającego zarządzanie flotą. Przyładowo w większości pojazdów ciężarowych, które zostały wyprodukowane przed 2003 rokiem, nie była montowana magistrala CAN (Controller Area Network), która w nowszych pojazdach umożliwia identyfikację i przesyłanie istotnych parametrów dotyczących pojazdów oraz pracy kierowcy i może być z powodzeniem zintegrowana z systemem monitoringu GPS.

Poza poprawą efektywności ekonomicznej przedsiębiorstwa i bezpieczeństwa transportowanego ładunku, systemy te umożliwiają kontrolę parametrów pracy kierowców, monitorowanie pojazdów i wsparcie w zarządzaniu zleceniami transportowymi. Właśnie poszukiwanie oszczędności stało się filarem każdego nowocześnie zarządzanego przedsiębiorstwa transportowego.


Czy na pewno aż tyle pomocy?
Tak, ale jak to działa...


Systemy telematyczne działają na podstawie urządzeń i odpowiednio skonfigurowanych aplikacji, wykorzystując m.in.: sieci komórkowe GSM, sieci internetowe, systemy nawigacji satelitarnej GPS i łączności radiowej, ponadto bazy danych drogowych, raporty z urządzeń monitorowania ruchu drogowego i pogody oraz dane z urządzeń przystosowanych dla użytkowników systemu.
System GPS/GPRS (General Packet Radio Service) stanowi podstawę funkcjonowania współczesnych systemów telematycznych i wykorzystuje satelitarny system nawigacyjny, który zapewnia precyzyjne wyznaczenie pozycji, prędkości, kierunku przemieszczania pojazdu i czasu. System ten składa się z sieci 24 satelitów krążących po sześciu orbitach okołoziemskich oraz z naziemnej sieci cyfrowej i telefonii komórkowej. Dokładniej całą strukturę systemu opisuje artykuł "System monitorowania pojazdów".

Telematyka transportu obejmuje sterowanie i zarządzanie systemami oraz sieciami transportowymi. To zintegrowany system pomiaru, przesyłania, przetwarzania i kontroli parametrów. Celem jest podniesienie bezpieczeństwa ruchu, skrócenie czasu przejazdu, zapewnienie płynności jazdy na kontrolowanym odcinku drogi oraz obniżenie zużycia paliwa. Technologie telematyczne zintegrowane są z fizycznymi systemami transportowymi, dostosowane do potrzeb tych systemów i realizowanych przez nie zadań. Zaczęły stawać się, element wyposażenia infrastruktury transportowej i pojazdów.


Po co to wszystko...

Wdrożenie w przedsiębiorstwie systemów telematycznych przekłada się na usprawnienie zarządzania flotą pojazdów.
Dynamiczny rozwój rynku transportu drogowego w Polsce w ostatnich dekadach oraz kilkukrotny wzrost liczby pojazdów realizujących transport międzynarodowy sprawiły, że istotnie wzrosła konkurencja cenowa między przedsiębiorstwami. Decydując się na zastosowanie systemów telematycznych w firmie można przy obecnej sytuacji na rynku zyskać nowoczesne i sprawne narzędzie do realizacji zleceń transportowych.

W obecnych czasach szybkość przepływu i zarządzanie informacją stanowią niejednokrotnie o jakże ważnej przewadze konkurencyjnej prężnie rozwijającego się przedsiębiorstwa branży transportowej.