Kontrola transgraniczna piątej generacjiIstotną formą współpracy międzynarodowej jest współpraca transgraniczna, której głównym celem jest zniesienie ograniczeń, wynikających z istnienia granic państwowych. Połączona i zautomatyzowana mobilność oraz technologie wspomagające osiągnęły obecnie wysoki poziom. Te dwa czynnki sprawiły, że pojawiła się możliwość świadczenia usług połączonej, kooperacyjnej i autonomicznej mobilności (CCAM) wzdłuż różnych krajów, gdy pojazdy przekraczają różne granice państwowe.

Sytuacja jest złożona, gdyż dotyczy współpracy wielu krajów, operatorów, dostawców usług telekomunikacyjnych, a także szereg pojazdów OEM (Original Equipment Manufacturer) w dowolnym układzie transgranicznym. Niemniej stwarza to interesujące wyzwania techniczne, takie jak bezproblemowe zapewnianie łączności i nieprzerwane świadczenie usług przez granice.
Wychodząc naprzeciw tym wyzwaniom powstał projekt 5GcroCo, którego celem było przeprowadzenie testów i prób łączności 5G dla środowiska drogowego w rzeczywistych scenariuszach.

W projekcie 5GCroCo, podjęto się zadania wypracowania i udoskonalenia komunikacji z pojazdem przy przekraczaniu granic w Europie przed komercyjnym wprowadzeniem 5G.

Miejscem wyznaczonym do przeprowadzenia testów w projekcie 5GcroCo technologii 5G, był transgraniczny korytarz wzdłuż Francji, Niemiec i Luksemburga. Połączenia 5G z pojazdów jadących z Forbach we Francji lub Schengen w Luksemburgu do Niemiec były płynnie przekazywane z sieci Orange i POST Luxembourg do sieci Deutsche Telekom.
Projekt skoncentrował się na najnowocześniejszych technologiach, takich jak 5G New Radio, ciągłość usług, Mobile Edge Computing/Cloud, kompleksowa i predykcyjna jakość usług, dzielenie sieci, wirtualizacja, obsługa sieci w celu precyzyjnego pozycjonowania oraz bezpieczeństwo.

5GCroCo testowało rozwiązania w celu przewidywania, wykrywania i lokalizacji niebezpiecznych zdarzeń oraz płynniejszej i bardziej zsynchronizowanej reakcji pojazdu.

Podczas przeprowadzania testów analizowano:

  • Zdalnie sterowaną jazdę

  • Przewidywane i wspólne unikanie kolizji

  • Generowanie i dystrybucję map w wysokiej rozdzielczości

Skupiono się także nad poprawą systemów czujników w samochodach autonomicznych aby można było przewidzieć i zlokalizować groźne zdarzenia na drogach i niebezpiecznych sytuacjach mogących wymusić hamowanie awaryjne, ostry manewr podczas jazdy lub nawet ostatecznie doprowadzić do kolizji.
W ramach projektu Stellantis i Renault dostarczyły pojazdy wyposażone w usługę ACCA (Anticipated Cooperative Collision Avoidance).
Dzięki ACCA możliwe jest otrzymywanie ostrzeżeń o zagrożeniach takich jak szybkie zwalnianie, hamowanie awaryjne, informacje o zepsutych pojazdach blokująch drogę, nieoczekiwany manewr pojazdów jadących z przodu i przewidywanie zachowania, w sytuacji gdy pojazd nagle przejeżdża na inny pas, oraz korki. Zazwyczaj w sytuacji kolizji lub awarii pojazdy pozostają w miejscu zdarzenia, natomiast za nimi tworzy się korek. Jest to szczególnie niebezpieczne dla nadjeżdżających samochodów, ponieważ koniec korka jest w ciągłym ruchu i może znajdować się za zakrętem lub wzniesieniem.
Usługa ACCA pozwala na wykrycie aktualnej lokalizacji końca korka. W tym celu analizuje informacje takie jak anonimowe dane o bieżącym położeniu pojazdów. Dane o stanie przesyłane są do chmury przez znajdujące się w pobliżu pojazdy, a kolejne samochody zbliżające się do niebezpiecznego miejsca są natychmiast ostrzegane. W ten właśnie sposób szybko i w czasie rzeczywistym określane jest położenie końca korka.

Przy realizacji projektu 5GCroCo podjęło próbę odpowiedzi na pytanie, czy istnieje zapotrzebowanie na taki innowacyjny model biznesowy w wymagających koncepcjach obejmujących połączenia transgraniczne, między operatorami sieci mobilnych, producentami oryginalnego sprzętu, a także dostawcami usług telekomunikacyjnych.

Rozwój i wdrożenie CAM - (polegającego na odpowiednim dopasowaniu ustawień systemowych) na dużą skalę w Europie jest szansą na uczynienie systemu mobilności bezpieczniejszym, wydajniejszym i bardziej zorientowanym na potrzeby ludzi. Przyczyni się to do zdefiniowania i wyznaczenia kierunków niezbędnej polityki i regulacji aby zagwarantować sukces 5G dla usług mobilności połączonej i zautomatyzowanej (CAM).

5GCroCo wsparły europejskie branże motoryzacyjne, telefonii komórkowej, oraz organów ruchu drogowego i odpowiednich rządów krajowych (w formie listów poparcia), dla ułatwienia rozwoju innowacji na styku tych dwóch sektorów przemysłowych.
Ideą było opracowanie skutecznego rozwiązania w celu świadczenia usług autonomicznej mobilności-CCAM w kontroli transgranicznej i zbadanie skutków wdrożenia transgranicznego 5G.
Ostatecznie 5GCroCo wpłynie na odpowiednie organy normalizacyjne z branży telekomunikacyjnej i motoryzacyjnej (3GPP, ISO itp.).Projekt 5GCroCo (Fift Generation Cross-Border Control)
Data rozpoczęcia: 1 listopada 2018
Data zakończenia: 30 czerwca 2022
Finansowanie:
Unia Europejska (UE) w ramach OSR dotacja nr. 825050WIĘCEJ INFORMACJI

5GCroCo: 5G for Cooperative, Connected and Automated Mobility

5GCroCo: Use cases and trials at the Metz-Merzig-Luxembourg cross-border corridor

5GCroCo: Use Cases and Users Stories Animations Video